Udførelse af undergulv med varme

Generelt om udførelsen
Undergulve på strøer
Undergulv udlagt svømmende
Transport og lagring
Akklimatisering
  Isolering og fugtspærre
Udvidelsesfuger
Fastgørelse
Varmesystemet
Gulvbelægning


Generelt om udførelsen

NOVOPAN KLIMAGULV EN 312-6 monteres som undergulv i almindeligt opvarmede

rum (anvendelsesklasse 1) – dvs. almindelig beboelse. Gulvpladerne er 22 mm tykke og forsynet med fræsede spor til nedlægning af alu-varmefordelingsplader og varmeslange. Dimension af spor: Bredde 19 mm, dybde18,2 mm.

Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C.

Støvsug gulvet grundigt før montering af varmefordelingsplader
Brug ikke gulvet til arbejdsplads – ingen trafik på gulvet under udførelse
Tildæk gulvet hvis gulvbelægningen ikke skal monteres straks
Fastgørelse af spånpladeovergulv med klammer og pistolsøm frarådes
Massive parketstave må ikke forsøges fastgjort til spånplader med klammer

  eller pistolsøm.
 

NOVOPAN KLIMAGULV kan anvendes som varmebærende undergulv i almindelige gulvkonstruktioner som…

Til top...

 

Undergulve på strøer…

– Bærende undergulv
Gulvspånpladerne er selvbærende og monteret på udlagte strøer/bjælker.

– Bærende undergulv med flyverstød
Gulvspånpladerne er selvbærende og monteret på udlagte strøer/bjælker med endesamlinger imellem strøerne/bjælkerne (kun lokaler med en maks. belastning på 300 kg/m² som f.eks. almindelige beboelsesrum).
 

Se mere om udførelse af undergulv med varme på strøer her.

Til top...

 

Undergulv udlagt svømmende…

– Svømmende undergulv
Gulvspånpladerne er ikke fastgjort og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvpladerne lægges direkte på et egnet isoleringsmateriale. Konstruktionen kan også anvendes ved renoverings-

opgaver, hvor der er behov for en afretning af et eksisterende gulv, f.eks. et ældre trægulv.


Se mere om udførelse af svømmende undergulv med varme her.
 

Til top...

 

Transport og lagring

Pladerne skal håndteres således, at kanter og flader ikke beskadiges, og skal desuden lagres tørt på et plant underlag. Gulvspånpladerne skal altid være beskyttet mod fugt. Dette krav må strengt overholdes under transport, lagring og nedlægning.

Til top...

 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

Til top...

 

Isolering og fugtspærre

Er der risiko for fugtpåvirkning af strøer og gulve, skal der udlægges en effektiv fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm typegodkendt, langtidsholdbar plastfolie. Fugtspærren udlægges ALTID med min. 150 mm overlæg og tapes i samlingerne. For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til leverandøren af isoleringsmaterialer.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...

 

Udvidelsesfuger

For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer. Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende.

Til top...

 

Fastgørelse…

– Limning

Gulvspånpladernes sideprofil gør det muligt at foretage limning med pladerne liggende vandret. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter.

Ved limning i anvendelsesklasse 1 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.

– Skrue eller sømning
Ved udlægning på strøer skrues pladerne med max. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med maks. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Skruer undersænkes 1-2 mm, og hullerne må IKKE spartles, da det senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen. Alle anvendte skruer skal være med delgevind. Til fastgørelse af 22 mm gulvspånplader anbefales følgende:

Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket

Til top...

 

Varmesystemet

Inden nedlægning af overgulvet, sænkes fremløbstemperaturen til ca. 20°C. Tre døgn efter nedlægningen hæves temperaturen gradvist med max. 5°C pr. døgn, indtil den ønskede temperatur er nået. Leverandørens anvisning for montage af varmesystemet skal følges omhyggeligt.

Nedlæg tomrør Ø 25 mm mellem 1. og 2. strø for til- eller afgang til varmeslanger
Husk isolering af tomrør
Varmeslange er Ø 16 mm med indvendig iltspærre
Valg af varmefordelingsplade afstemmes med valgt rørdimension.
Alle varmesystemer skal være shuntstyret, således at gulvets overfladetemperatur

  ikke overstiger 27 °C
Shuntstyringen gælder også i byggeperioden, og ved evt. udtørring af byggefugt
Gulvvarmen tilsluttes og skal være i drift 1-2 uger før montering af færdigt gulv

Til top...

 

Gulvbelægning

Som belægning oven på NOVOPAN KLIMAGULV kan f.eks. anvendes:

Lamelparket – min. 12 mm
Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning – på et underlag af spånplade
Fuldklæbede parketstave – på et underlag af min. 16 mm spånplade
Keramisk gulvbelægning – på et underlag af 12,5 mm gulvgips, alternativt 12 mm
  godkendt krydsfinér

Henvisninger: Se mere i brochuren NOVOPAN KLIMAGULV

Til top...UDFØRELSE...


➜ Generelt
På strøer
Svømmende