Udførelse af indvendige vægge

Generelt om udførelsen
Akklimatisering/konditionering
Afstande
Limning og fastgørelse
Maling og tapetsering

Generelt om udførelsen

Til opbygning af indvendige vægge og indvendig beklædning af lette ydervægge i tørre rum anvendes NOVOPAN spånplader med feder og not på alle fire sider i 12 mm eller
16 mm tykkelse. Dampspærren skal placeres og udføres efter gældende regler i henhold til gældende bygningsreglement. Spånpladerne kan monteres såvel vandretliggende som lodretstående på stolpe-/lægte-skelet af træ eller stål.
 

Akklimatisering/konditionering

Spånpladerne skal akklimatiseres i ca. 1 uge inden opsætning i det lokale, hvor de skal anvendes. Rummet skal være tørt og permanent opvarmet til 18 grader med en relativ luftfugtighed (RF) på maks. 65%. 

Til top...

 

Afstande

Spånpladerne monteres i forbandt og bør altid dække mindst 2 stolpe/lægteafstande. Endestød skal samles på midten af stolpe/lægte. Der skal udføres fuge på ca. 8 mm, hvor pladerne støder sammen ved gulv og loft. Der skal endvidere være udvidelsesfuge ved vægtilslutninger.

Til top...

 

Limning og fastgørelse

Vægspånpladernes feder/not limes med en D3 PVAc-lim i alle pladesamlinger. Pladerne fastgøres til stolpe-/lægteskelet med selvskærende skruer med delgevind, kamsøm, ringsøm eller tilsvarende.

Til top...

 

Maling og tapetsering

NOVOPAN spånplader har en tæt overflade, som er velegnet til maling og tapetsering.

Strukturmaling

Samlinger og sømhuller spartles, hvorefter der påføres strukturmaling, der giver en grov og fyldig effektstruktur – som eksempelvis spanske vægge.

Fuldspartling og maling
En bundbehandling med spartling af samlinger og sømhuller med efterfølgende fuldspartling af hele fladen giver en ensartet overflade – og dermed grundlag for malebehandling med f.eks. en blød ”appelsinskalsstruktur”.

Tapetsering
Inden opsætning af tapet, væv, filt og strukturtapet skal sømhuller spartles. Pladesamlinger og evt. ujævnheder slibes, da disse beklædningstyper kræver en glat og jævn overflade for at opnå et godt færdigt resultat.

Der henvises i øvrigt til malings- og tapetleverandørens behandlingsforskrifter.

Til top...