Tips til gulve

Anvisningerne viser eksempler på enkle fremgangsmåder til at sikre rigtige og holdbare løsninger på gulvkonstruktioner.

 

 

Sikker opklodsning langs alle væggene

Til understøtning af pladekanterne langs vægge, udlægges strøer langs alle vægge med en maks.- afstand fra væggen på 50 mm. Som alternativ kan der imellem hver strøafstand ilægges en 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væggen), således at den valgte strøafstand halveres.

 

1. 22 mm SPAANDEX gulvplade
2. Kamsøm/skrue med delgevind
3. Kerto strø 50x50 mm
4. Opklodsning
5. Blød klods
6. PE-folie
7. Beton

 

 

Husk udvidelsesfuge

For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på

1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer.

Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder

f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende.

 

Udførelse af udvidelsesfuge
1. Gulvbeklædning f.eks. linoleum
2. 22 mm SPAANDEX gulvplade
3. Udvidelsesfuge
4. Kamsøm/skrue med delgevind
5. Kerto strø 50 x 50 mm
6. Opklodsning/kiler
7. PE-folie
8. Beton

 

Se mere om...

 – produkter til gulve

 – udførelse af gulve