Projektering svømmende undergulv med varme

Anvendelse
Transport og lagring
Isolering og fugtspærre
Svømmende undergulv på underlag

  af beton

 

Svømmende undergulv på underlag
  af isoleringsmateriale
Svømmende undergulv på underlag
  af eksisterende trækonstruktion
Udvidelsesfuger
Gulvbelægningstyper

 

Anvendelse

NOVOPAN KLIMAGULV med spor er velegnet til vandbaseret gulvvarmesystem udlagt som svømmende gulv på beton, egnet bærende isoleringsmateriale (f.eks. polystyren 250) eller eksisterende trækonstruktion. Se i øvrigt TRÆ 64 ”Trægulve”.

NOVOPAN KLIMAGULV EN 312 P6 er klassificeret til anvendelse som undergulv i permanent opvarmede rum, med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger – dvs. almindelig beboelse (anvendelsesklasse 1). NOVOPAN KLIMAGULV er velegnet til udlægning på eksisterende trækonstruktion. Gulvpladerne er 22 mm tykke og forsynet med fræsede spor til nedlægning af alu-varmefordelingsplader og varmeslange. Dimension af spor: Bredde 19 mm, dybde 18,2 mm.

Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C.
 

Transport og lagring

Pladerne skal håndteres således, at kanter og flader ikke beskadiges, og skal desuden lagres tørt på et plant underlag. Gulvspånpladen skal altid være beskyttet mod fugt. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være ventileret og udtørret for byggefugt.

Til top...

 

Isolering og fugtspærre

Dampspærre i konstruktionen placeres oven på polystyrenen. Denne fungerer samtidig som glidelag. Man kan med fordel udlægge 500 g/m² gulvpap mellem spånplade og dampspærre.

Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1. Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i undergulv og gulve.

Ved underlag af mineraluld skal fugtspærren som oftest placeres under isoleringen. Vær i øvrigt opmærksom på korrekt dimensionering af isoleringsmaterialets bæreevne. I øvrigt henvises til leverandørerne af isoleringsmaterialet.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer

Til top...

 

Svømmende undergulv på underlag af beton

Til afretning af betongulve anbefales cementbaserede udjævningsmasser. Det anbefales at udlægge et trindæmpende mellemlag. Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m. Som hoved regel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i undergulv og gulve. Pladerne nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning.  

Til top...

 

Svømmende undergulv på underlag af isoleringsmateriale

Underlag af EPS-isolering anbefales i trykstyrke 250,

og der skal altid være en 0,20 mm PE folie imellem spånplade og isolering, dels som fugtspærre og yderligere for at forhindre knirkelyde. Ved underlag af mineraluld skal fugtspærren som oftest placeres under isoleringen. Vær i øvrigt opmærksom på korrekt dimensionering af isoleringsmaterialets bæreevne. I øvrigt henvises til leverandørerne af isoleringsmaterialet. Pladerne nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning.

 

Til top...

 

Svømmende undergulv på underlag af eksisterende trækonstruktion

nden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende undergulv. Gulvbrædder bør stadig være stabile og sømmet fast til underlaget. I nogle tilfælde skal der eftersømmes for at trække de gamle brædder ned på plads og eliminere evt. knirk fra det eksisterende undergulv. Ved renovering af eksisterende gulv udjævnes underlaget bedst ved afhøvling, alternativt kan anvendes udjævningsmasser egnet til træ. Hvis der anvendes udjævningsmasser, skal man være opmærksom på den tilførte fugt.

 

Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over

2 m. Er underlaget af organisk materiale, må der som regel ikke lægges fugtspærre. I sådanne tilfælde kan der være risiko for svamp og råd. Gulvpladerne lægges på et lag af trinlyddæmpende materiale. Pladerne nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning.

Til top...

Udvidelsesfuger

Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer.

Til top...

Gulvbelægning

Som belægning oven på NOVOPAN KLIMAGULV kan f.eks. anvendes:
Lamelparket – min. 12 mm. (Lægningsretning valgfri)
Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning – på et underlag af 10, 12, 16 mm spånplade fastskruet.
Fuldklæbede parketstave – på et underlag af min. 12 mm spånplade fastskruet.
Keramisk gulvbelægning – på et underlag af 12,5 mm gulvgips fastskruet (Ikke vådrum).Henvisninger: Se mere i brochuren NOVOPAN KLIMAGULV

Til top...PROJEKTERING...


Generelt
På strøer
➜ Svømmende