Udførelse af svømmende undergulv

Udførelse generelt
Akklimatisering
Fugtspærre
Radonsikring
  Nedlægning
Limning
Efterbehandling
Gulvvarme

Udførelse generelt

Svømmende undergulv er en konstruktion, hvor gulvspånpladerne lægges på et dertil

egnet isoleringsmateriale eller på et eksisterende dæk, f.eks. beton eller brædder.

Ved renovering af gulv i boligrum skal den færdige gulvkonstruktion opfylde de

gældende krav i bygningsreglementet.


Til plane og rette gulve anbefales at anvende 12 mm eller 16 mm gulvspånplader på gulve op til 10 x 10 m. Hvis rummet er over 10 x 10 m, eller der forekommer større ujævnheder, anbefaler vi, at der anvendes 22 mm SPAANDEX K-GULV i stedet, og henviser til vor produktbeskrivelse herfor.
 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

Til top...


Fugtspærre

Der skal normalt udlægges fugtspærre, hvis gulvspånpladerne lægges på et betondæk. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1.

Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i gulvet.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...


Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radontindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve - lægning.

Til top...


Nedlægning

Gulvspånpladerne nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning, evt. på et lag af trinlyddæmpende materiale. Nedlægningsanvisningerne under ”Udførelse af bærende- og svømmende undergulv” skal følges og er forudsætningen for et godt resultat.

– Underlag af beton

Til afretning af betongulve anbefales cementbaserede udjævningsmasser. Det anbefales at udlægge et trindæmpende mellemlag. Underlaget skal være plant med en max. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m. Der skal udlægges fugtspærre og evt. støjdæmpende lag – se ovenfor.– Underlag af isoleringsmateriale

Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over
2 m. Underlag af EPS-isolering anbefales trykstyrke 250, og der skal altid være en 0,20 mm PE folie imellem spånplade og isolering – dels som fugtspærre og dels for at forhindre knirkelyde. Ved underlag af mineraluld skal fugtspærren som oftest placeres under isoleringen. Vær i øvrigt opmærksom på korrekt dimensionering af isoleringsmaterialets bæreevne. I øvrigt henvises til leverandørerne af isoleringsmaterialet.

 – Underlag af eksisterende trækonstruktion

Inden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende undergulv. Gulvbrædder bør stadig være stabile og sømmet fast til underlaget. I nogle tilfælde skal der eftersømmes, for at trække de gamle brædder ned på plads og eliminere evt. knirk fra det eksisterende undergulv. Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m. Ved renovering af et eksisterende gulv udjævnes underlaget bedst ved afhøvling, alternativt kan anvendes udjævningsmasser egnet til træ. Hvis der anvendes udjævningsmasser, skal man være opmærksom på den tilførte fugt. Er underlaget af organisk materiale, må der som regel ikke lægges fugtspærre. I sådanne tilfælde kan der være risiko for svamp og råd. Gulvpladerne lægges på et lag af trinlyddæmpende materiale. Pladerne nedlægges i forbandt, forskudt min. 300 mm.

Til top...

 

Limning

Gulvspånpladernes sideprofil gør det muligt at foretage limning med pladerne liggende vandret. Den dobbelte limstuds påfører lim to steder i en arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre som illustreret. Limen skal efter samling af pladerne være synlig. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Overskydende lim aftørres på fladen.

 

 

Ved limning i anvendelsesklasse 1 og 2 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.
Påfør så meget lim, at den er synlig i samlingerne – overskydende lim tørres af.

Limleverandørens anvisning følges nøje, specielt med hensyn til rummets og materialernes temperatur. De limede gulvspånplader skal hærde ca. et døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres.

Til top...


Efterbehandling

Alle pladesamlinger skal slibes inden belægning med f.eks. tæppe, linoleum, vinyl eller lignende. Gulvspånpladerne skal beskyttes mod udtørring/opfugtning med plastfolie indtil den efterfølgende gulvbelægning bliver monteret. Tynde gulvbelægninger giver risiko for markering af samlinger og eventuelle ujævnheder i spånpladegulvet.

Til top...


Gulvvarme

NOVOPAN gulvspånplader kan anvendes i forbindelse med gulvvarme, f.eks. med NOVOPAN KLIMAGULV. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C (maks. 27°C på færdig gulvoverflade). Leverandørens anvisning for montage af varmesystemet skal følges omhyggeligt.

Til top...UDFØRELSE...


Generelt
På strøer
Svømmende