Projektering af svømmende undergulv

Anvendelse
Isolering og fugtspærre
Radonsikring
Udlægning af svømmende undergulv af svømmende undergulv

Anvendelse

NOVOPAN gulvspånplader som SPAANDEX K-GULV kan anvendes som undergulv i en gulvkonstruktion, der ikke er fastgjort og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvspånpladerne lægges direkte på beton, egnet isoleringsmateriale eller eksisterende trækonstruktion. 

22 mm NOVOPAN gulvspånplader er velegnede til udlægning på eksisterende trækonstruktion, hvor mindre ujævnheder forekommer i underlaget, samt til gulve med hård belastning f.eks. klasseværelser, butikslokaler etc.

Nedlægningsanvisningerne under "Bærende undergulv" er retningsgivende og forudsætningen for et godt resultat. NOVOPAN gulvspånplader kan anvendes som svømmende undergulv i almindelige gulvkonstruktioner som…


– Underlag af beton

Til afretning af betongulve anbefales cementbaserede udjævningsmasser. Det anbefales at udlægge et trindæmpende mellemlag. Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m.

 

– Underlag af isoleringsmateriale

Underlaget skal være plant med en max. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m. I svømmende gulvkonstruktioner er gulvets maks. belastning afhængig af den anvendte isolerings bæreevne.

 

• EPS-isolering

Underlag af EPS-isolering anbefales trykstyrke 250, og der skal altid være en 0,20 mm PE folie imellem spånpade og isolering, dels som fugtspærre og yderligere for at forhindre knirkelyde.

 

• Mineralulds-isolering

Ved underlag af mineraluld skal fugtspærren som oftes placeres under isoleringen. Vær i øvrigt opmærksom på korrekt dimensionering af isoleringsmaterialets bæreevne. I øvrigt henvises til leverandørerne af isoleringsmaterialet.

 

 

– Underlag af eksisterende trækonstruktion

Ved renovering af et eksisterende trægulv udjævnes underlaget bedst ved afhøvling, alternativt kan anvendes udjævningsmasser egnet til træ. Gulvbrædderne bør være solide og stabile – og være fastgjort til underlaget. I nogle tilfælde skal der eftersømmes for at trække de gamle brædder ned på plads.

 

Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med en retholt over

2 m. Hvis der anvendes udjævningsmasser, skal man være opmærksom på den tilførte fugt. Ved renovering af gulv i boligrum skal den færdige gulvkonstruktion opfylde de gældende krav i bygningsreglementet.

 

Til plane og rette gulve anbefales at anvende 12 og 16 mm NOVOPAN SPAANDEX VÆG/GULV på gulve op til 10 x 10 m. Hvis rummet er over 10 x 10 m, eller der forekommer større ujævnheder, anbefaler vi, at der anvendes 22 mm SPAANDEX K-GULV i stedet, og henviser til vor produktanvendelse herfor.

Til top...

 

Isolering of fugtspærre

For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til anvisninger fra leverandøren af isoleringsmaterialerne. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1.

Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Se SBi-anvisning 224. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i strøer og gulve.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...

 

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radontindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve – lægning.

 Til top...

 

Udlægning af svømmende undergulv

Er underlaget af organisk materiale, må der som regel ikke lægges fugtspærre. I sådanne tilfælde kan der være risiko for svamp og råd. Ved udlægning på eksisterende trægulve
kan der med fordel udlægges materiale til trinlydsdæmpning, f.eks. 500 g gulvpap. Spånpladerne nedlægges i forbandt, min. 300 mm, og limes i fer og not med en D3 PVAc-lim. Limen tørrer i 24 timer – derefter PUDSES ALLE SAMLINGER plane.

Til top...PROJEKTERING...


Generelt
På strøer
➜ Svømmende