Novopans strategi og værdier

Vision: Vi gør det så nemt, at vi er den foretrukne samarbejdspartner

Mission: Vi skaber værdi for vore samarbejdspartnere gennem produktion og salg af komplette spånpladeløsninger

Værdier: Vi efterlever vores mission og når vores vision gennem vores D-A-N-S-K-værdier:

D ialog
A mbition
N ærvær
S und fornuft
K valitet