Projektering af bærende undergulv på strøer

Anvendelse
Fugtspærre
Radonsikring
Understøtninger
Gulve med normal belastning
  Gulve med ekstra hård belastning
Udvidelsesfuger
Limning
Fastgørelse – sømning/skruning
Flyverstød

 

Anvendelse

NOVOPAN gulvspånplader som SPAANDEX K-GULV i 22 mm tykkelse kan anvendes

som undergulv i en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker. Ved almindelig beboelse er gulvspånpladen også godkendt til udførelse

af endesamlinger mellem strøer/bjælker (flyverstød).
 

Fugtspærre

Der skal normalt udlægges fugtspærre, hvis strøerne lægges på et betondæk. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1. Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Se SBi-anvisning 224. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i strøer og gulve.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.
 

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radontindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve - lægning.

Til top...

 

Understøtninger

Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto), da disse altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer/bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt. Strøerne udlægges med en afstand på maks. 600 mm c/c eller udlagt efter belastningsklasse, jf. skema. Til understøtning af pladekanterne langs vægge, udlægges strøer langs alle vægge med en maks.-afstand fra vægge på 40 mm. Som alternativ kan der imellem hver strøafstand ilægges 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væggen), således den valgte strøafstand halveres.
 

Boligbelastning EN 1991-1-1
(bolig, kontor og let erhverv Q=2kN)

Kerto strøer

Savskårne strøer
kvalitet svarende til C 18

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

73 x 38

38 x 73

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

550

890

600

880

550

1260

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med

mindst 10%.


Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.

Gulve med normalbelastning (lastkategori A og B, DS 410)

Ved særlig stor belastning langs væggene lægges en ekstra strø/bjælke. Den angivne strøafstand på maks. 600 mm fra midte til midte er KUN gældende ved udlægning af undergulv på strø-/bjælkelag til en maks. belastning på 300 kg/m² og en punktlast på maks. 2,0 kN. Ved kraftigere konstant belastning i f.eks. auditorier, klasseværelser, lagerrum, arkivrum med mange tunge reoler og lignende, skal der indlægges ekstra understøtning imellem understøtningerne, jf. skemaet.
 

Anvendelsesområder
 

Understøtnings-afstand

 

mm

Gulve med normal belastning

Belastning

kg/m²

Nedbøjning
mm

Almindelig beboelsesrum
(kan lægges med flyverstød)

600

300

 1,5
Kontorer og let erhverv 600 300  1,5
Auditorier, klasseværelser og balkoner 400 400 0,2
Butikslokaler, lagerrum, forsamlingslokaler og arkivrum 300 600 0,1

Ved andre belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE.

Se www.traeinfo.dk.

 

Til top...


Gulve med ekstra hård belastning

I denne belastningsgruppe skal man være opmærksom på, at bjælker, strøer og opklodsninger er dimensioneret korrekt. Belastningen forudsættes jævnt fordelt. De viste eksempler i produktanvendelsen er gældende i:


Anvendelsesklasse 1 og 2 ved en maksimal punktlast på 2 kN svarende til lastkategori

  A og B, jf. DS 410.
Anvendelsesklasse 1 og 2 ved en maksimal punktlast på 3 kN ved anvendelse af

  EN 312-7 med en maksimal belastning på 300 kg/m² og understøtningsafstand på

  400 mm svarende til lastkategori A, B og D1, jf. DS 410.
 

Anvendelsesområder
                                

Understøtnings-afstand

 

mm

Gulve med ekstra hård belastning

Belastning
kg/m²

 

Nedbøjning
mm

Almindelig beboelsesrum, kontorer og let erhverv

480

500

0,6

Auditorier, klasseværelser og balkoner
400
700
0,6
Butikslokaler, lagerrum, forsamlinglokaler og arkivrum
300
800
0,6

Ved andre belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE.

Se www.traeinfo.dk.


Til top...

 

Udvidelsesfuger

For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer. Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder, f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende.

Til top...

 

Limning

Limningen kan udføres, når gulvpladen ligger på den blivende plads. Den dobbelte limstuds påfører lim to steder i en arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre. Limen skal efter samling af pladerne være synlig. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Overskydende lim aftørres på fladen.
 

Ved limning i anvendelsesklasse 1 og 2 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.
Påfør så meget lim, at den er synlig i samlingerne – overskydende lim tørres af.

Limleverandørens anvisning følges nøje, specielt med hensyn til rummets og materialernes temperatur. De limede gulvspånplader skal hærde ca. et døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres.

Til top...

 

Fastgørelse – sømning/skruning

Gulvspånpladerne fastgøres til strøer/bjælker med selvskærende skruer med delgevind, kamsøm, ringsøm eller tilsvarende. Pladerne skrues/sømmes med maks. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med maks. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Til fastgørelse af 22 mm gulvspånplader anbefales følgende:
Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Håndsøm, ringede og spiralsnoede 3,8 x 65 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket
Paslode fuldhovedet ringsøm på stav 2,8 x 63 mm, CE-mærket

NOVOPAN anbefaler  skruer som det den sikreste fastgørelse af gulvspånplader. Ved brug af skudsøm gør  NOVOPAN opmærksom på, at det er et krav, at gulvpladen er presset tæt mod strø inden skudafgivelse!

Til top...

 

Flyverstød

NOVOPAN gulvspånpladernes dobbeltprofil er godkendt til nedlægning af undergulve

med flyverstød, dvs. endesamlinger mellem de bærende strøer/bjælker. Godkendelsen gælder KUN nedlægning af undergulv med flyverstød i almindelig beboelse for såvel anvendelsesklasse 1 som 2. Udførelsen af flyverstød skal ske efter nedenstående særlige retningslinier:

Anvendelse i lokaler med en maks. belastning på 300 kg/m², dvs. almindelig beboelse

Gulvspånpladens stemplede side vendes opad

Endesamlingerne forskydes mindst 300 mm
Samlingsmetoden er IKKE godkendt i Tyskland 

Til top...PROJEKTERING...


Generelt
➜ På strøer
Svømmende