Gode råd om indvendige undergulve med NOVOPAN spånplader

 

Undergulv

Hvordan skal jeg opbevare NOVOPAN spånplader?
Spånpladerne skal lagres tørt på et plant underlag.

Er der særlige krav til opbevaringsrummet?
Spånpladerne skal akklimatiseres i min. 1 uge ved 18°C i det rum, hvor de skal nedlægges, og den

  relative luftfugtighed (RF) må ikke overstige 65%.

Hvad skal jeg kontrollere inden udførelsen? 
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt, og at evt. dampspærre er korrekt placeret.

Hvad skal jeg undersøge inden udlægning af bærende undergulv? 
At fugtindholdet i strøerne ikke overstiger 8% ± 2%.

Hvad skal jeg undersøge inden udlægning af svømmende undergulv? 
At der ikke er knirk fra det eksisterende gulv.

Hvad skal jeg kontrollere, når pladerne monteres?
At pladerne nedlægges i forbandt. 
At der anvendes rigelig lim – ca. ¾ l pr. 25 lbm.
At der limes i alle samlinger, og at limen bliver synlig.

Hvad skal jeg sikre ved montagen?
At der holdes afstand på min. 12 mm fra vægge og gennemføringer.
At alle anvendte skruer er med delgevind.

 

Undergulv med varme

Hvad skal jeg kontrollere før udførelse af varmesystem?
At dimensionen på spor til varmeslanger er: Bredde 19 mm, dybde 18,2 mm.
At sporene aftørres omhyggeligt for lim.
At gulvet støvsuges grundigt før montering af varmefordelingsplader.

Hvor mange varmefordelingsplader skal der anvendes?
Valg af varmefordelingsplade afstemmes med valgt rørdimension.

Forbrug af alu-varmefordelingsplader er mellem 3,7-4,2 stk. pr. gulvplade.

Ca. 80% af gulvets areal skal være dækket.

Hvad skal der tages hensyn til ved udlægning af varmeslanger?
Nedlæg tomrør Ø 25 mm mellem 1. og 2. strø for til- eller afgang til varmeslanger.
Husk isolering af tomrør.
Der skal normalt anvendes 16 mm varmeslange med indvendig iltspærre.
Forbrug af varmeslange er 5,4 lbm pr. gulvplade. Zonestørrelse 15-16 m².
Alle varmesystemer skal være shuntstyret, således at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27°C.
Shuntstyringen gælder også i byggeperioden – og ved evt. udtørring af byggefugt.
Gulvvarmen tilsluttes og skal være i drift 1-2 uger før montering af færdigt gulv.
 

Gulvbelægning

Hvilke forhold skal der tages hensyn til ved udførelse af gulvbelægning?
At alle pladesamlinger pudses efter tidligst 24 timer.
Brug ikke gulvet til arbejdsplads – ingen trafik på gulvet under udførelse.
Tildæk gulvet hvis gulvbelægningen ikke skal monteres straks.

Hvad skal jeg passe på, når jeg monterer gulvbelægningen oven på undergulvet? 
At fastgørelse af spånpladeovergulv med klammer og pistolsøm frarådes.
At skruehuller aldrig må spartles.
At massive parketstave ikke må forsøges fastgjort til spånpladerne med

  klammer eller pistolsøm.
 

Eksempler på gulvkonstruktioner

1.  Klimagulv direkte på beton

     Under forudsætning af et acceptabelt isoleret betonundergulv, kan NOVOPAN KLIMAGULV monteres

     på følgende måde:

 

     a.  Afret evt.  eksisterende betongulv  med cementbaseret spartelmasse.
 

     b.  Udlægning af CE-mærket 0,2 mm PE-fugtspærre, med tapede samlinger, fugtspærren føres op ad

          vægge og afskæres efter montering af fodpaneler.

 
     c.  Udlægning af 500g gulvpap, husk at pappen skal stødes kant mod kant og derefter tapes.
 
     d.  Montering af KLIMAGULV-pladerne som svømmende konstruktion.
 
2.  Ekstraisolering af eksisterende strøgulv, med efterfølgende montering af  NOVOPAN KLIMAGULV

     Ligger der i dag et gammelt  strøgulv, på et betonklaplag med 75 eller 100 mm eller større strøer, isoleret

     med 50 mm mineraluld kan dette med fordel udskiftes til en svømmende KLIMAGULV-konstruktion, med

     forøget isoleringstykkelse.

 

     Vælger man at beholde den eksisterende strøkonstruktion, skal man være opmærksom på, at en evt.

     forøgelse af isoleringstykkelsen ikke er uden problemer. Ved ekstraisolering af strøkonstruktioner skal

     man have sikkerhed for, at mindst 75 %  af isoleringsevnen befinder sig under betonklaplaget, ellers vil

     der opstå risiko for kondens på fugtspærren. Kondens i en strøkonstruktion kan efterfølgende føre til

     skimmelvækst.

     NOVOPAN KLIMAGULV udlagt svømmende på eksisterende klaplag kan udføres på følgende måde:

 

     a.  Eksisterende gulv og strøkonstruktion fjernes,  betonen rengøres fuldstændig for løst støv og rester

          af organisk materiale.

 
     b.  Eksisterende betonklaplag afrettes med egnet cementbaseret udretningsmasse, f.eks. ovntørret sand.
 
     c.  Konstruktionen udtørres til en RF-betonfugt ≤ 85%.
 
     d.  Nedlægning  EPS trykstyrke 250, eller efter producentens anbefalinger, i passende tykkelse.
 

     e.  Udlægning af CE-mærket 0,2 mm PE-fugtspærre, med tapede samlinger, fugtspærren føres op ad

          vægge og afskæres efter montering af fodpaneler.

 

     f.  Udlægning af 500g gulvpap, husk at pappen skal stødes kant mod kant og derefter tapes.

 

     g.  Montering af KLIMAGULV-pladerne som svømmende konstruktion.  
 
3.  Montering af NOVOPAN KLIMAGULV over eksisterende kold krybekælder

     Ved  efterisolering af bjælkelag over eksisterende krybekældre, skal man sikre sig, at krybekælderens

     klimatiske forhold ikke ændres. Specielt ventilationen skal man være opmærksom på.  Se SBI 224.

     Fugt i bygninger. Er kælderens udluftning og klima/fugtforhold i overensstemmelse med SBI´s anbefalinger,

     kan en efterisolering afsluttende med NOVOPAN KLIMAGULV opbygges på følgende måde:

 

     a.  Vindspærre mod krybekælder bestående af uorganisk plademateriale med en lav diffusionsmodstand

          (Z-værdi).

 

     b.  Isoleret bjælkelag.

 

     c.   Udlægning af CE-mærket  0,2 mm PE-fugtspærre, med tapede samlinger, fugtspærren føres op ad

           vægge og afskæres efter montering af  fodpaneler.


     d.  Montering af KLIMAGULV-pladerne med Plataflex skruer 4,2 x 55 mm.